Verduurzaming staat bij steeds meer huiseigenaren hoog op de agenda. Dit komt vooral door het groeiende besef dat we zuiniger om moeten gaan met onze energiebronnen en ons moeten richten op een duurzamere toekomst. 

Maar waarom kiezen we nou eigenlijk specifiek voor verduurzaming? 

Kostenbesparingen

Energiebesparende maatregelen, zoals het installeren van zonnepanelen, kunnen op kort termijn leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Je hoeft dan doorgaans minder gas en stroom af te nemen bij je energiebedrijf omdat je zelf stroom opwekt.

Milieubewustzijn

Veel huiseigenaren verduurzamen om hun impact op het milieu te verkleinen. Door over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen, kan je bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Comfort

Verduurzaming kan ook bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden in huis. Denk aan goede isolatie en ventilatie en maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit.

Waardestijging

Potentiële kopers zijn vaak bereid om extra te betalen voor energiezuinige, duurzame huizen. Bovendien kan je momenteel profiteren van subsidieregelingen en belastingvoordelen voor energiebesparende maatregelen.

Nog niet overtuigd?

Vraag het jouw taxateur! Als je van plan bent om te verduurzamen dan kan het verstandig zijn om een taxatie uit te laten voeren, bijvoorbeeld als je een warmtepomp wilt laten plaatsen. Een taxatie geeft je dan een goed beeld van de waarde van je huis, vóór en na de verduurzaming.