Het coronavirus drukt een steeds grotere stempel op ons dagelijks leven. Ook voor huizenkopers en -verkopers zijn het onzekere tijden en de vraag is wat de gevolgen zullen zijn. Om een antwoord te formuleren op die vraag is het echter nog te vroeg. Bij Damdrecht Makelaars ligt de focus nu op het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van klanten en medewerkers volgens de RIVM-richtlijnen.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden voorlopig geen handen geschud en wordt getracht om op gepaste afstand te blijven tijdens klantcontact. Onze kantoren in Ridderkerk-Rijsoord en Hardinxveld-Giessendam zijn in principe dicht, maar bij uitzondering op afspraak te bezoeken. Wij blijven telefonisch bereikbaar en onze online dienstverlening gaat ook gewoon door.

BEZICHTIGINGEN

Bezichtigingen kunnen eveneens – in overleg en op afspraak – doorgang vinden, zolang alle partijen zich goed voelen en zich bewust zijn van het risico van besmetting. We verzoeken de verkopende partij wel om de woning te verlaten, vragen de partij die komt bezichtigen of er gezondheidsklachten zijn en blijven zelf buiten wachten.

– Op dit moment zijn uitsluitend één-op-één bezichtigingen mogelijk
– Als een verkoper nu geen bezichtiging wil, dan hebben wij daar begrip voor
– Beschermende maatregelen, zoals desinfecterende handzeep, stellen wij vooraf aan je ter beschikking

Momenteel bieden wij op verzoek ook video-bezichtigingen aan, via bijvoorbeeld WhatsApp, in overleg met de verkopende partij. Dit is niet in alle gevallen mogelijk.

TAXATIES

Ook taxaties worden tot nader order uitgevoerd. Hierbij vragen wij de aanwezigen het te waarderen object te verlaten om de taxateur zo veilig mogelijk te laten werken. Het rapport wordt vervolgens elders opgesteld en contact over de opdracht kan verder telefonisch plaatsvinden.

NOTARIS

Binnenkort naar de notaris voor de overdracht? Op verzoek van notariskantoren kunnen wij voorlopig niet mee. Uiteraard doen wij wel al het voorwerk en zorgen wij ervoor dat alle partijen tijdig over de juiste documenten kunnen beschikken.

Alle genoemde maatregelen blijven van kracht zolang de overheid en het RIVM zeggen dat het nodig is. Bij wijzigingen brengen wij je via onze website op de hoogte.