Funderingsproblemen kunnen kopers aardig op kosten jagen. Daarom is het handig om te weten wat je precies koopt. Om het risico per woning meer inzichtelijk te maken, gaan taxateurs met een zogenoemd funderingsrisicolabel werken, meldt het tv-programma De Monitor. Het label wordt vanaf juli 2021 standaard onderdeel van een taxatierapport.

Het funderingsrisicolabel geeft kopers een indicatie van de kans op problemen met de fundering van een woning.

De labels A, B en C geven aan dat er geen of haast geen kans is op verzakking. Bij label D gaat het om funderingsproblemen in ontwikkeling en bij label E is het goed mis. Huiseigenaren en kopers kunnen deze informatie gebruiken bij verbouw- en onderhoudsplannen.

Problemen met de fundering komen vooral voor bij oude huizen met houten palen, in vooroorlogse wijken bijvoorbeeld. Bij laag grondwater treedt paalrot op en kunnen huizen verzakken. Ook Dordrecht kent dit soort paalrotproblematiek. In het verleden is hier veel om te doen geweest. Het ging toen om honderden woningen.

Het funderingsrisicolabel wordt door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek samengesteld op basis van data over bodem en grondwater. Momenteel wordt met het label getest. Volgens Vereniging Eigen Huis is de informatie nog incompleet: niet over alle huizen in iedere gemeente zijn gegevens beschikbaar.

Bron: De Monitor/KCAF/VEH